Toksin Laboratuvarı

AFLATOKSİN NEDİR?  SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?
Aflatoksinler dünyada en çok bilinen ve en çok araştırılan mikotoksinlerdir.

Aflatoksinler, gıdalar ve yemlerin üzerinde/içinde bulunan Aspergillus flavus veya A. Parasiticus tarafından üretilen toksik metobolitlerdir. Aslında, toksin oluşturan küf Aspergillus flavus (1961) olarak tespit edilmiş ve toksine kaynağından dolayı Aflatoksin ismi verilmiştir (A. flavus --> Afla).

Aflatoksinlerin oluşmaları bazı çevresel faktörlere bağlıdır; bu nedenle kontaminasyonun miktarı coğrafi yerleşime, tarımsal ve bilimsel tarımsal çalışmalara ve hasat, depolama ve/veya işleme süreleri esnasında küflerin saldırısına karşı ürünlerin hassasiyetine göre değişir.

Aflatoksinlerin kuvvetli kanserojen maddeler olup karaciğer, kolon ve böbreklerde kanser oluşturduğu bazı hayvan türlerinde kanıtlanmıştır.

TOKSİN LABORATUVARI
Mikotoksinler gıda ve yemlerde bulunan kimyasal etkenler içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en ciddi risk faktörlerinden biridir. Türkiye coğrafyası mikotoksin üreten küflerin üremesi ve toksin üretmesi için uygun iklim şartlarına sahiptir. Bu nedenle mikotoksinlerin tarımsal ürünlerde oluşumunun önlenmesi, toksinin yem ve gıdalardaki varlığının doğru tespit edilmesi oldukça önemlidir.

Toksin Laboratuarımızda gıda ve yemlerdeki aflatoksin analizleri uluslar arası ve ulusal metodlar kullanılarak kalite bilinci içinde yapılmaktadır. 2006 yılından beri ulusal ve uluslar arası yeterlilik testleri ve denetlemelerinde sürekli olumlu neticeler elde etmiştir.

Toksin Laboratuarı uluslar arası değişiklikleri takip ederek kendini geliştirmektedir.
.Laboratuvarımız dünya standartlarına uygun çalışan personeliyle cihaz ve metod tekniklerini yakından takip etmektedir.

Toksin Bölümü öğütme, ön numune hazırlık birimi ve Enstrümental analiz birimi olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

ÖĞÜTME BİRİMİ

   

Laboratuvarımıza aflatoksin analizi amacıyla gelen numuneler öncelikle öğütme işlemine tabi tutulur.Resmi numuneler için Öğütücülerde homojen bir şekilde öğütülen numune ikiye ayrılır.Yarısı Tarım İl Müdürlüğü’ne şahit numune olarak verilir.kalan kısım ise laboratuvar numunesidir.

 
Laboratuvar numunesi içerisinden barkod numarası verilmiş numune kapları içine yaklaşık 350-400 gr kadar numune alınır ve bu numune analiz numunesi olarak işlem görür. Numune işlem gördükten sonra sonucun temiz çıkması durumunda numune kabı içerisinde bulunan numune şahit olarak 3 ay süre ile soğuk hava deposunda muhafaza edilir. Analiz numunesi olarak ayrılan kısım dışındaki numune müşteriye geri iade edilir.

Analiz sonucunun olumsuz çıkması durumunda ise şahit numune derin dondurucuda 3 ay süre ile muhafaza edilir ve toks,n değerlerinin Türk Gıda Kodeksi değerlerinden yüksek olması durumunda analiz numunesi olarak ayrılan kısım dışındaki numune müşteriye iade edilmez.

Lisanslı Atık İmha Tesislerine gönderilerek imhası sağlanır.

ÖN NUMUNE HAZIRLIK BİRİMİ

   


Ön Numune Hazırlık Biriminde; yağlı kuru meyvelerde (fındık, yerfıstığı, antepfıstığı, ceviz, kestane, mısır, susam, kabak çekirdeği ,ayçiçeği çekirdeği),baharatlarda (kırmızı toz biber,pul biber,karabiber,kimyon), ve hububatlarda (buğday,arpa,yulaf,çavdar)  bulunan aflatoksin B1, Aflatoksin B2, aflatoksin G1, aflatoksin G2 ve toplam aflatoksin miktarının ng/g (ppb) olarak hesaplanabilmesi amacıyla numuneler homojenize edildikten sonra ektraksiyon, süzüntü alma,adsorbsiyon ve elüsyon gibi gerekli ön işlemlerden geçerek analize alınır.

Gelen analiz numuneleri validasyonu yapılmış analiz metodlarıyla, teknik açıdan uzmanlasmış personeller tarafından son derece dikkatli bir şekilde, kalite sistem yönetiminin tüm şartları sağlanarak, modern cihazlar ile yapılmaktadır.

Bu amaçla, ön numune hazırlık biriminde şu cihazlar kullanılır:
 

 Kullanılan cihaz adı

Adet
Analitik terazi
1 Adet
Hassas terazi
1 Adet
Blender
13 Adet
Çeker ocak
1 Adet
Etüv
1 Adet
Ultra saf su cihazı
1 Adet
Saf su cihazı
1 Adet
Ultrasonik banyo
1 Adet
Vorteks karıştırıcı
1 Adet

bölümde kullanılan bütün alet ve cihazların yıllık kalibrasyon ve bakımları yapılmakta , ilgili dokümanları kayıt altına alınmaktadır.

Adı geçen analizlerin hepsi için iç kontrol numuneleri , uluslarası yeterlilik test çalışmaları ve ulusal yeterlilik çalışmaları yapılarak kalite, kontrol altında tutulur. Bütün bu çalışmalar uluslar arası denetim ve belgelendirme denetimlerinde gözden geçmektedir. 

ENSTRÜMENTAL ANALİZ BİRİMİ

Enstrümental analiz biriminde; Ön numune hazırlık biriminde gerekli işlemlerden geçen numunenin HPLC Cihazlarına enjeksiyonu yapılmaktadır.

Enstrümental Analiz Biriminde, analizlerde kullanılmak üzere 3 adet Yüksek Performans Sıvı Kromatografi (HPLC) cihazları mevcut olup analiz numunesinde mevcut aflatoksin miktarı cihazlar yardımıyla otomatik olarak belirlenmektedir.bu cihazlar 115 numune kapasiteli olup aynı anda 115 adet numune cihaza verilip otomatik olarak enjeksiyonları yapılmaktadır.

Aflatoksin analizlerinde validasyon çalışmaları tamamlanmış kurutulmuş yağlı meyveler,hububatlar ve baharatlarda aflatoksin analizleri için Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Kuruluş ve Faaliyet İzinleri Türkakbakanlığından onay alınmıştır.

Tüm ölçüm ekipmanlarımızın kalibrasyonları, izlenebilirliği kontrol altına alınmış kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılmakta ayrıca kalibreli standartlarla günlük doğrulama işlemleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Laboratuvarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarının doğruluğunu sağlayan şartlar, referans malzemeler kullanılarak oluşturulmuş kalite kontrol kartları ile kontrol edilmektedir. Laboratuvarımız analiz sonuçlarını ve kalitesini güvence altına almak için katıldığı yeterlilik testleriyle sistemin işlerliğini kontrol altında tutmaktadır.

HPLC cihazlarının performans testleri 1 yıllık periyotlarla, bakım antlasması yapılmış firmalar tarafından gerçekleştirilir.

Laboratuvarımız özel bir laboratuvardan beklenen tüm sartları özveri ile yerine getirmektedir.

Teklif Verin

Analiz detaylarınızı bize ulaştırın,fiyat teklifiniz kısa sürede elinize ulaşsın.

İletişim