ATB Hakkında

Adapazarı’nın fındık bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden biri olması ve her yıl Türkiye’den ihracatı yapılan yaklaşık 250.000 ton fındığın 55.000 tonunun Adapazarın’da yetiştirilerek Adapazarı’lı ihracatçılar tarafından ihracatının yapılması Laboratuvarımızı Adapazarı için olmazsa olmaz hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak Adapazarı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu kendi faaliyet alanlarından tamamen bağımsız olarak ATB Laboratuvar Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren, Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarınıkurmaya karar vermiş ve laboratuvarı son model cihazlarla donatarak uluslararası metodlarla çalışan bir laboratuvar haline getirmiştir.
 
Adapazarı Ticaret Borsası Özle Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak iç pazarda global ve KOBİ işletmelerinin ihtiyaç duydukları fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek, ürünlerin uluslar arası standartlara uygunluğunun saptanması yolu ile tüketici haklarının korunmasını ve  istihdam yaratılarak ülke ekonomisine yarar sağlamakamacıyla analiz, eğitim,danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, deney çalışmalarını, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standartının şartlarına bağlı olarak oluşturulan kalite sisteminin hedeflerine uygun ve kalite sistemi dökümanları çerçevesinde, yetişmiş personellerle, tarafsızlık ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine dayanarak ve ulusal/uluslararası standartlara ve bunların bulunmadığı durumlarda bilimsel temellere dayandırılarak geliştirilen metodlar kullanarak gerçekleştirmektedir.
4 Ağustos 2006 Tarihinde fındık, yerfıstığı, antepfıstığı, ceviz, mısır, susam, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, baharat çeşitleri ve hububatlarda aflatoksin analizleri ile faaliyete başlamış olan Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, 15 Haziran 2007 tarihinde Fındık, Mısır ve Yerfıstığı Numunelerinde Aflatoksin Analizi için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olarak uluslararası geçerliliğini kanıtlamıştır. Analiz kapsamını genişletmek ve ilimiz üreticilerinin analiz taleplerine cevap verebilmek amacıyla çalışmalarına devam eden laboratuvarımız 30 Ocak 2008 Tarihinde Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarını da bünyesine katarak analiz portföyünü genişletmiş ve genişletmeye devam etmektedir.
Yine Laboratuvarımızda 26/09/2014 tarihi itibari ile Büyükbaş Hayvan Yemlerinde; kimyasal analizler (rutubet, ham protein, ham yağ, ham kül, ham selüloz),  Aflatoksin B1 ve Okratoksin-A analizi, Tüm Gıdalarda Protein Tayini Analizi, Çevre ve Yüzey Örneklerinde mikrobiyolojik analizler (Aerobik Koloni Sayımı, Koliform Sayımı, Koagülaz Pozitif Staphylococci Sayımı analizleri), Gıda ve Yemlerde Enterobakter Sayımı, Salmonella spp aranması, E. Coli sayımı analizleri de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Mikrobiyolojik analizler için daha önce kullanılan FDA/BAM Metotları yanında ISO Metotları da kapsama ilave edilmiştir.

Laboratuvarımızda genel olarak tüm kuru meyvelerde, yağlı tohumlarda, baharatlarda, tahıllarda, yemlerde mikotoksin analizleri, et ürünleri, süt ürünleri, tahıl ürünleri, bal ve baharat çeşitlerinde, büyükbaş hayvan yemlerinde kimyasal analizler yapılmakta, tüm gıda ürünlerinde mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmektedir.
Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizlerin tamamında Ulusal, uluslar arası ve geçerliliğini kanıtlamış olan metodlar kullanılmaktadır. Laboratuvarımız 14 Aralık 2009  Tarihinde Tüm Gıdalarda Aerobik Koloni Sayımı, Tüm Gıdalarda Toplam Koliform Sayımı, Tüm Gıdalarda Toplam Maya-Küf Sayımı ve Tüm Gıdalarda  Salmonella spp Aranması Analizlerini de Akreditasyon Kapsamına ilave ederek akreditasyon kapsamını genişletmiştir.
Akreditasyon kapsam genişletme çalışmalarına devam eden laboratuarımız 14-15 Nisan 2011 Tarihinde akredite olarak dört yılını tamamlamış olması nedeni ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen “Akreditasyon Yenileme Denetimi” nde Mikrobiyolojik analiz parametrelerinden “Tüm Gıda Ürünlerinde Koagülaz Pozitif Staphlacoccuci Sayımı” ve “Tüm Gıda Ürünlerinde Escherichia coli sayımı” analizlerini de akreditasyon kapsamına ilave etmek için başvuruda bulunmuştur. Başarılı bir denetim geçiren laboratuarımız 7 Haziran 2011 tarihinde bu iki analiz parametresini de akreditasyon kapsamına ilave etmiştir.
Kapsam genişletme faaliyetlerine devam eden laboratuvarımız 24-25 Temmuz 2014 Tarihlerinde TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme ve akreditasyon denetimi ile “Tüm Gıda ve Büyükbaş Hayvan Yemlerinde Ham Protein Tayini, Tüm yağlı kuru meyvelerde, yağlı tohumlarda, kırmızı biberde, buğdayda, mısırda, yemde Aflatoksin, Yemde Okratoksin-A, Mikrobiyolojik analizler için daha önce akreditasyon kapsamında bulunan analizlerin tamamı için hem FDA/BAM hem de ISO Metotları, Listeria monocytogenes Aranması Analizi, Tüm Gıda ve Yemlerde Enterobacreticeace Analizi, Bacillus cereus Analizi, Çevre ve Yüzey Kontrolleri için “Aerobik Koloni Sayımı, Koliform Sayımı, Koagülaz Pozitif Staphylococci Sayımı Analizleri” için akredite olmuştur. Laboratuvarımız 10 Kasım 2014 tarihi itibari ile 27 faklı analiz parametresinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite bir laboratuar olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Laboratuvarımızda uygulanmakta olan analiz ücretleri Resmi Analizler İçin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak belirlenmekte, tüm Kamu ve Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Resmi Analiz Taleplerinde bu analiz ücretleri uygulanmaktadır. Özel İstek Analiz Ücretleri ise Laboratuar Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve yıllık olarak güncellenmektedir.
 
Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı müşterilerin analiz taleplerini Analiz Talep Dilekçesi Formu (ATB.F.Pr.18.04) ile kabul etmektedir. Müşteriler bu form yardımıyla Analiz Ücretleri, Analiz Metodu, Analiz Süresi ve uygulanmakta olan diğer özel şartlar konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca Numune Kabul Bölümü’nde bulunan ve Müşteriye Sunulan Hizmet Prosedürü (ATB.Pr.05) kapsamında yayınlanan Analiz Listesi Formu (ATB.F.Pr.05.02), Web Sitesi ile de müşterilerin analizlerle ilgili bilgi alması sağlanmaktadır.
Laboratuvarımızda aflatoksin analizlerinde kullanılmak üzere yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), kimyasal analizlerde kullanmak üzere spektrofotometre, protein tayin cihazı ham selüloz tayin cihazı gibi cihazlar bulunmaktadır. Ayrıca analizlerin yapılabilmesi için gerekli olan terazi, etüv, inkübatör, otoklav v.b. pek çok cihaz laboratuvarımızda bulunmaktadır. Cihazlarımızın tamamının performans testleri ve kalibrasyonları periyodik olarak yapılmakta olup analizlerde sertifikalı kimyasallar ve sarf malzemeler kullanılmaktadır.
 
 
KALİTE HEDEFLERİMİZ;
· Tanıtım programları düzenleyerek müşteri sayısını bir önceki yıla oranla arttırmak,
· Analiz sayısını bir önceki yıla oranla arttırmak,
· Müşteri anketleri sonucunda müşteri memnuniyetini sağlamak,
· Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla farklı konularda laboratuvar personelinin kurum içi veya kurum dışı eğitim almasını sağlamak,
· Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizler için ulusal/uluslararası yeterlilik testlerine katılmak veya laboratuvarlararası karşılaştırma çalışması yapmak,
Akreditasyon ve analiz kapsamımızı müşteri talepleri doğrultusunda genişletmektir.

Teklif Verin

Analiz detaylarınızı bize ulaştırın,fiyat teklifiniz kısa sürede elinize ulaşsın.

İletişim