Kimya Laboratuvarı

Kimyasal analizle belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliği ya da niceliği belirlenir.


Kimya laboratuvarımızda temel olarak tüm gıda maddelerinin analizleri analitik metodlar yada enstrümantal olarak yapılmaktadır.


Laboratuvarımızda temel olarak tüm hayvansal ve bitkisel kökenli gıda maddelerinde, halk sağlığının korunmasına yönelik ithalat, ihracat, özel istek kapsamında talep edilen kimyasal analizler yapılmaktadır, yapılan bu analizler Türk Gıda Kodeksi, TS gibi ulusal standart metotlara dayanmaktadır ve bu metotlar belirli aralıklarla kontrol edilerek güncellenmektedir. Analiz sonuçlarımızın hem güvenilir hem de hızlı olabilmesi amacıyla en son teknoloji yakından takip edilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 


Kimyasal Analizler Laboratuvarımızda, Kimyager, Gıda Teknikeri gibi meslek gruplarından konularında uzman kişiler çalışmaktadır. Personelin sürekli eğitimi sağlanmakta olup tamamı "TS EN ISO/IEC 17025:Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı " ile kendi bölümleri ile ilgili teknik eğitimleri almışlardır.

Laboratuvarımızda yapılan test ve ölçümlerin güvenilirliği, ölçüm kalitesinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz yöntemleri uygulanmaktadır. Kimyasal analiz laboratuvarımızda kullanılan bütün ölçüm cihazlarımızın kalibrasyonları periyodik olarak yaptırılmaktadır. Ara doğrulamaları için kontrol kartları tutulmaktadır. Ayrıca uluslararası düzeyde düzenlenen yeterlilik testlerine katılarak performansımızı kontrol etmekteyiz.
Kimya laboratuvarımızda analizi yapılan bazı gıda grupları,

• Et ve Et Ürünleri
• Süt ve Süt Ürünleri
• Kuru Meyve ve Sebzeler
• Katı ve Sıvı Yağlar
• Baharatlar


Laboratuvarımızda uzman kadromuz ile TS, Türk Gıda Kodeksi metotlarının gerçerliliğnini sağlayarak müşteri ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun olarak yukarıda sadece birkaç örneği verilen analizler ve bunların haricinde hemen hemen tüm gıda maddelerinde analizler yapılabilmektedir.


Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite şartlarının sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Gıdaların sağlıklı yada  sağlıksız olduğunun tespiti mikrobiyoloji analizleriyle yapılmaktadır. Bunun yanısıra verilen paraya karşılık olarak alınan ürünün standartlarda belirtilen kalite kriterlerine uygunluğunun belirlenmeside, Kimyasal Analiz Laboratuvarlarının yaptığı analizlerle mümkün olmaktadır.


Gıda sektörü dinamik bir sektör olup, buna paralel bir laboratuvar olarak, bilimsel gelişmeleri yakından takip etme yoluyla, her geçen yıl analiz çeşitliliğini artırarak ve yapılamayan analizleri yapılır duruma getirerek analiz kalitesini yükseltilmesi temel hedefimizdir.

Teklif Verin

Analiz detaylarınızı bize ulaştırın,fiyat teklifiniz kısa sürede elinize ulaşsın.

İletişim