Kalite Politikası

KALİTE  POLİTİKAMIZ: 

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Üst Yönetimi;
  • Müşterilerinin analiz taleplerini, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardına uygun olarak oluşturulan kalite yönetim sistemine uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Laboratuvar faaliyetlerindeki risk ve fırsatları değerlendirerek sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Kalite yönetim sistemine ait politika ve prosedürlerin deney çalışmalarında görev alan bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayarak, belirlenen yönetim sistemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda standardın esaslarından ödün vermeksizin,
  • Bilimsel temellere dayalı, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ve metrolojik izlenebilirliği olan ölçüm cihazları kullanarak en kısa sürede, en doğru, en hassas şekilde kaliteli ve tarafsız olarak karşılamayı taahhüt eder.
 
Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarında kalite yönetim sisteminin amacı, yüksek nitelikli personellerle, tarafsızlık ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine dayanarak ve tutarlı bir şekilde, yetkin personel,  uluslararası veya ulusal geçerliliği olan metodlar ve metrolojik izlenebilirliği olan ölçüm cihazları kullanarak en uygun şartlarda analizleri gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
 
                                                                                                           Mustafa GENÇ
                                                                                                   Yönetim Kurulu Başkanı                                                    
                                                                                                              20/12/2022

Teklif Verin

Analiz detaylarınızı bize ulaştırın,fiyat teklifiniz kısa sürede elinize ulaşsın.

İletişim